İstanbul'u Yanında Taşı Tasarım Yarışması

Yarışmanın Adı:
 
İSTANBUL’U YANINDA TAŞI ‘’TASARIM YARIŞMASI 
 
Yarışmanın Konusu:
 
İSTKA Hediyem İstanbul Tasarım ve Modelleme Atölyesi Projesi kapsamında planlanmış olan, İstanbul’un tarihini, kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil edecek; hediyelik eşya sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, tasarımcıların yaratıcılıklarının desteklenmesi ve özgün fikirlerin ortaya çıkması için düzenlenmiş olan İstanbul Temalı Hediyelik Ürün Tasarım Yarışmasıdır.
 
Katılım Koşulları:
 
1.Yarışma, seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve 1. derece akrabalar dışında ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI veya ENDÜSTRİYEL TASARIMI bölümü lisans, yüksek lisans öğrencilerine ve mezunlarına açıktır.
 


Bu bir reklamdır


2. Bir veya birden çok, en fazla 3 kişilik gruplar halinde katılım olabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en çok üç öneri ile yarışmaya katılabilirler. Her bir yarışmacı tek bir çalışmasıyla ödüle hak kazanabilecektir. Grup olarak ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödülü, başvuru formunda grubun belirlediği ekip liderlerine takdim edilecektir.
 
3. Yarışmacılar eserlerini A3 formunda ve en az 2 paftadan oluşacak beyaz zemin üzerinde gerçekleştireceklerdir. Eserler bilgisayar ortamında çizilebilir. Her eserde tasarıma ait açıklamalar, plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Tasarıma ait anlatımlar; konseptini, kullanılacak malzeme ve üretim tekniklerini kapsayacaktır.
Paftaların üzerinde tasarımcıyla alakalı rumuz haricinde hiçbir resim ya da yazı gibi bilgiler olmamalıdır. Aksi halde eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Dereceye giren yarışmacıların tasarımlarının 3D data dosyaları istenecektir.
 
4.Yarışmaya teslim edilen her eser özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa yarışma komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin eser üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 
5. Yarışmada dereceye giren eserler geri çekilemeyecektir. Dereceye girmeyen eserler 3 ay içerisinde Kültür A.Ş. merkez binasından alınabilir. 3 ay içerisinde alınmayan eserlerden Kültür A.Ş. sorumlu tutulmaz.
6. Ödül alan eserler İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. Eserlerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan yayma, çoğaltma, temsil işlemi, dijital iletişim de dahil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR AŞ’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Tasarımcılar, yarışmada dereceye girmiş eserlerin telif hakkını KÜLTÜR A.Ş.'ye devretmiş sayılacaktır. Eserleri başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. Eserlerin
 
 
her türlü kullanım hakkı KÜLTÜR AŞ’ye ait olacaktır. Ödül alan eserlerin ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu eserleri KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırıp, üretebilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm haklar KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.
 
7.Kültür A.Ş. seçilen eserleri kullanıp kullanmamakta serbesttir.
 
8.Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar.(EK:1)
 
 
Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
 
Çalışmaların ve çalışma açıklamalarının sağ alt köşelerine 5 harf ve 3 rakamdan oluşan toplam 8 haneli rumuz yazılmalıdır.
 
A3 normundaki proje paftaları, katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, A3 ebatlarındaki kapalı bir zarfa konulmalıdır. Zarfın üzerine de sadece 5 harf ve 3 rakamdan oluşan toplam 8 haneli rumuz yazılmalıdır. Birden fazla eser yollanması durumunda her çalışma için ayrı A3 normunda zarf ayarlanmalı, zarfın üzerinde aynı rumuz kullanılmalıdır. Birden çok eserle başvuru yapacak olan yarışmacılar, eserlerini A3 normundaki zarflarını tek bir paketin içinde kargo veya postayla yollayabilirler. 
Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek, yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen gecikme hasar ve kayıplardan KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.
 
Değerlendirme Kriterleri:
 
Tasarlanan ürünlerde İstanbul’un tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve sanatsal yönleri ele alınmalıdır. Başvurusu yapılan eserler, renk uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak üretilebilirlik (porselen, cam, tekstil, plastik, polyester, metal) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Ayrıca eser hazırlanırken, eserin üzerine uygulanabilecek grafik tasarım ve desenlerin hangi yöntemlerle uygulanacağının da düşünülmesi gerekmektedir.
 
Ödüller:
 
‘’İstanbul’u Yanında Taşı’’ Tasarım Yarışması’nda, katılımcılardan Hediyem İstanbul markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün tasarımlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık tasarım bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.
 
 
Birinci Ödülü : 6.000 TL
 
İkinci Ödülü : 4.000 TL
 
Üçüncü Ödülü : 2.000 TL
 
Mansiyon-1 : 500 TL
 
Mansiyon-2 : 500 TL
 
Mansiyon-3 : 500 TL
 
 
 
 
Seçici Kurul:
 
Kültür A.Ş Kurum Temsilcileri:
 
M.Talha YILMAZ (Hediyem İstanbul Marka Yöneticisi)
 
Ahmet Şevki Ural (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı)
 
Kurum Temsilcileri:
 
Doç. Dr. Mehmet ASATEKİN ( Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi )
 
Yetkin YAZICI ( Öğretim üyesi, Endüstriyel Tasarımcı )
 
Mahmut KILIÇBAY ( Endüstri Ürünleri Tasarımcısı )
 
Yarışma Takvimi:
 
Yarışmanın İlanı : 27 Haziran 2016
 
Son Katılım Tarihi : 19 Ağustos 2016
 
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 25 Ağustos 2016
 
Sonuçların İlanı :  29 Ağustos 2016
 
 
Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:
 
Sonuçlar KÜLTÜR A.Ş. resmi web sitesinden açıklanacaktır.
 
Kargo ile gönderilen projelerin makbuzları19 Ağustos 2016 saat 17.00’ye kadar iletişim adresine faks çekilecektir.
 
Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
 
Elden teslim edilecek projelerin 19 Ağustos 2016 saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Geç başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
 
İletişim Adresi:
 
Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri
 
34010 Topkapı/Zeytinburnu/İSTANBUL
 
Marmara Kurumlar V.D. 481 002 6689
 
TEL : +90 212 467 07 00 Dahili (Ext.): 3436 
 
FAKS (Fax) : +90 212 467 07 79
 
E-MAİL: info@hediyemistanbul.com INTERNET: www.hediyemistanbul.com
 
EK:1 KATILIM FORMU
KATILIMCI RUMUZU
Adı ve Soyadı:
Doğum Yeri:
Telefon:
Faks (varsa):
e posta:
Adres:
 
Çalışmanın adı
1
2
3
 
Yarışma koşullarını kabul ediyorum
Adı ve Soyadı:
İmza:

 

 

 

 

 


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları