Büyükşehir Belediyeleri Vektörel Logoları

Büyükşehir belediyeleri Türk belediyeciliğine 1984 yılında girmiş olan üst kademe belediyelerdir.

 

Bu belediyeler 1982 anayasasının 127. maddesindeki "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" hükmüne dayanılarak 1984 yılında kurulmaya başlanmıştır. O tarihe kadar, Türkiye’de belediyelerin hizmet alanları iç içe geçmezdi. Büyükşehir belediyeciliğinde ise, büyükşehir hizmet alanı içinde birden çok ilçe veya birinci kademe belediyesi vardır. Dolayısıyla, belediye hizmeti aynı zamanda hem büyükşehir, hem de ilçe belediyesi eliyle yürütülür. Ancak, yasa büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yürüttükleri hizmet türlerini birbirinden ayırmıştır.

 

Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyelerini il içerisindeki diğer ilçe belediyelerinden ayırmak için bu belediyeler genellikle büyükşehir ilçe belediyesi olarak adlandırılır.

 

 

İlk Üç Büyükşehir Belediyesi

Türkiye’deki ilk büyükşehir belediyeleri 1984 yılı Ocak ayında çıkarılan 2972 sayılı yasa ve Mart ayında çıkarılan 195 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca üç büyük kentte kuruldu. Bu tarih itibarıyla, bu üç kentten, İstanbul’un on beş, Ankara’nın beş ve İzmir’in de üç metropoliten ilçesi vardı.

 

 

Yeni 14 Büyükşehir Belediyesi

2011 yılının Mayıs ayında nüfusu 750.000 aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlandığı belirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılına ilişkin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" dikkate alınmış ve 12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Büyükşehir yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek 6360 sayılı kanun olarak yasalaşmıştır.

 

 

30 Büyükşehir Belediyesi Vektörel Logosu 

 

-  Adana Büyükşehir Belediyesi

 


Bu bir reklamdır

 


-  Ankara Büyükşehir Belediyesi

 


-  Antalya Büyükşehir Belediyesi

 

-  Aydın Büyükşehir Belediyesi (Yeni Logo)

 

 

 

-  Aydın Büyükşehir Belediyesi (Eski Logo)

 

 

-  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

 


-  Bursa Büyükşehir Belediyesi

 


-  Denizli Büyükşehir Belediyesi

 


-  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

 


-  Erzurum Büyükşehir Belediyesi

 


-  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

 


-  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 


-  Hatay Büyükşehir Belediyesi

 


-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

 


-  İzmir Büyükşehir Belediyesi

 


-  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

 


-  Kayseri Büyükşehir Belediyesi

 


-  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Logo

 

-  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Logo

 


-  Konya Büyükşehir Belediyesi

 


-  Malatya Büyükşehir Belediyesi


-  Manisa Büyükşehir Belediyesi

 


-  Mardin Büyükşehir Belediyesi

 


-  Mersin Büyükşehir Belediyesi

 


-  Muğla Büyükşehir Belediyesi (Yeni Logo)

 

 


-  Muğla Büyükşehir Belediyesi (Eski Logo)

 


-  Ordu Büyükşehir Belediyesi

 


-  Sakarya Büyükşehir Belediyesi

 


-  Samsun Büyükşehir Belediyesi

 


-  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

 


-  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

 


-  Trabzon Büyükşehir Belediyesi

 


-  Van Büyükşehir Belediyesi Yeni Logo

 

-  Van Büyükşehir Belediyesi Eski Logo

 

 

 


Yeni Yorum Gönder

asnet
İyi geceler. Siteyi çok fazla reklama boğmamış mısınız :(

Köşe Yazarları