WILO 12,250 TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması

WILO Pompa Sistemleri A.Ş. 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması: Su, Dünyanın Her Karesinde

Wilo Türkiye, kuruluşunun 20. yılında fotoğraf dünyasına, toplam ödülü 12,250 TL'yi bulan 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ile destek veriyor...

Yarışmanın Konusu: Su, hayattır. Yaşamın başladığı yer olan su, yaşamın sürdürülebilmesinin en önemli koşuludur. Dünyanın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa da bu kaynaklar giderek azalıyor. Düzensiz yapılaşma, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış ve sanayileşme dünyayı daha “susuz” hale getiriyor.

Wilo, hayatın her anında ihtiyaç duyulan suya dikkat çekmek için ‘Su, Dünyanın Her Karesinde’ konulu fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Hayatın her anında var olan ve hayat fonksiyonlarımızı dengede tutan suyun, fotoğrafla belgeleneceği yarışmada suyun önemi, suyun temiz kalması ve verimli kullanılması konusunda tüm bireylerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu önemi ve farkındalığı tüm ülkeye yaymak amacıyla düzenlenen yarışmanın amacı hayatımızın her anından kadrajlanan su fotoğraflarıdır.

Katılım: Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. WILO Pompa Sistemleri A.Ş. ve İFSAK yönetimleri de bu yarışmaya katılamazlar.

Katılım Şartları: • Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.

• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla dört (4) eser ile yarışmaya katılabilecektir.

• Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.

• Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.

• Fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır. (Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg,..., 012345-4.jpg.)

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

• Önceki yıllarda derece almış fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır ve katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

o Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan,

o Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulununan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir (1) yıl kısıtlanır.

• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Eserlerin Gönderilmesi: • Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.

• CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı ismi yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa konulacak, zarfın üzerine; “WILO 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR” ibaresi ile katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır.

• Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese gönderilecektir:

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Çetin Kaya Dikkatine İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212-292 42 01

Diğer Hususlar: • Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmada başarılı olan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte WILO’ya ait olacaktır. Bu eserler WILO’nun arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler WILO tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2012 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

• Plananlanan sergi için derece alan fotoğraflar WILO tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra WILO arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

• Yarışma sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.

• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Takvimi: Son Başvuru Tarihi : 24.09.2012 Seçici Kurul Değerlendirmesi : 29.09.2012 Sonuçların Açıklanması : 01.10.2012 Ödül Töreni ve Sergi : 12.10.2012

Ödüller: 1.lik Ödülü : 3.000 TL 2.lik Ödülü : 2.000 TL 3.lük Ödülü : 1.000 TL Mansiyon (3 adet) : 750 TL Sergileme (20 adet : 200 TL

SEÇİCİ KURUL: Ali Balkı – AFIAP Cengiz Karlıova – AFIAP Tanju Akleman – İFSAK Yön. Krl. Bşk. Serkan Turaç – İFSAK Yön. Krl. Bşk. Yrd. / AFIAP Melis Akçin – WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU: Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, www.ifsak.org.tr ve www.wilofotografyarismasi.com adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici Kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM: İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) İlgili : Çetin Kaya Adres : İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2, Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 292 42 01, 0212 292 18 07 E-Posta : iletisim@ifsak.org.tr

TFSF TEMSİLCİSİ: Burak Şenbak – AFIAP senbak.burak@gmail.com

WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Hakkında Dünyanın en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer'in bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Bugün, tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO'nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.

Dünyada 71 ülkede 6.000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başlamıştır. 2009 yılında alınan çevreci bir yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde Avrupa’daki LEED Gold sertifikasına sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor. Wilo Türkiye, yetkili satış bayileri, teknik servisleri, bölge distribütörlükleriyle beraber yaklaşık 1000 kişilik büyük bir aile...

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları