Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, SMMMO

Dosya Kategorisi :
Logo , PNG ,
İndirilme :
9369
Dosya Şifresi :
www.vektorelcizim.net

 

Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

 

GÖREVLER

– Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
– Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
– Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir,
– Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar, hesap makinesi,
– Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Serbest muhasebeci olmak isteyenlerin;
– Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
– Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
– Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
– Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serbest Muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler.
– Kamu ve özel kurumların muhasebe servislerinde çalışma olanakları bulunmaktadırlar.
Avrupa Birliğine kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

 

MESLEĞE GİRİŞ İÇİN GEREKEN ÖN EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince;
– Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde, (Bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir.)
– Yukarıda belirtilen bölümlerde eğitim veren yüksekokullarda,
Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının önlisans bölümlerinde verilmektedir. Yukarıdaki alanlarla ilgili önlisans programlarından mezun olduklarında ÖSYM tarafından yapılmakta olan Dikey Geçiş Sınavına (dgs) girerek başarılı olmaları halinde yukarıdaki lisans programlarından birisine dikey geçiş yapabilirler.
Ayrıca bu mesleğin eğitimi
– Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liselerinde verilmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

Serbest Muhasebeci adayları için staj süresi; ön lisans mezunları için 4 yıl, Ticaret lisesi ve Maliye Meslek Lisesi mezunları için 6 yıldır.

Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.

Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj, ara dönem değerlendirmeleri ve stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmelerinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları ve yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

 

MESLEKTE İLERLEME

Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir.

Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme-muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birisinde lisans eğitimini tamamlamak, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir ve Yeminli Mali müşavirler Odaları Birliğinin açmış olduğu Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Bu sınav yılda 3 defa Nisan-Ağustos-Kasım aylarında yapılır. Kişi Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir olduktan sonra meslekte yükselmeye devam etmek isterse 10 yıl serbest muhasebeci-Mali müşavirlik yapması, Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Serbest Muhasebeci adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.

Serbest Muhasebeciler, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.

Her Serbest Muhasebecinin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

 

Mali Müşavir Nedir?

İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi gibi İİBF bölümlerinde okuyan öğrencilerin tamamına yakınının, girdiği kpss b,  kpss a, ales ve yds sınavlardan sonra yenik düştüklerini anladıkları an akıllarına gelen ve birden hedeflediği üst düzey muhasebecilik pozisyonudur.Netice de daha az uğraşla daha çok parası olan bir meslek sahibi olacaklarını düşündüklerinden dolayıdır.Stajı dahil doktordan çok okuyan ama daha az para alan, bir hukuk fakültesi mezunu kadar hukuk bilen ama avukat sayılmayan, saygın meslektir.

 

Mali Müşavir olmak için,

-4 yıllık üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak.
-Staja başlama sınavını kazanmak ki bu sınavda yok yok insanlığın varoluş sebebini bile sorgulatır. ( hukuk, meslek hukuku,
vergi mevzuatı ve uygulaması,maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi,finansal muhasebe, denetim, türk muhasebe standartları'dır.
-Kazandıktan sonra 3 yıl boyunca staj yapmak.
-Staj süresince e-use sınavlarını tamamlamak.
-Stajı bitirince yazılı olarak yeterlilik sınavını kazanmak (yaklaşık 15 ayrı kanun kapsamında 8 farklı sınav olarak klasik 2-10 arası soruya yazılı olarak cevap vermek sureti ile)

 

Yeminli Mali Müşavirler,Mali Müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri
yanında, tasdik işlemlerini de yapma yetkisine sahiptir. Tasdik faaliyeti
özellikle vergi beyannameleri ile ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılır. Yeminli Mali Müşavirler, Mali Müşavirler gibi defter tutmazlar.Halk arasında darphane denir Yeminli Mali Müşavirlere eğer olmak isterseniz kazanacağınız  para ile edeceğiniz  yemin dogru orantılı olmalı  en buyuk yemini eden en cok parayi kapar. Asliye Ticaret Mahkemesinde çok sağlam yemin ederler.

özellikle kdv iadelerinden güzel para kazanır bu adamlar
genelde karşıt inceleme tutanaklarını,rapor eklerini ve raporu hazırlayan asistanlarıdır.
kendileri şöööle bir bakar ve mührünü basıp imzasını atar.

tam tasdik, özel amaçlı rapor, sermaye tespit raporu, kdv iadesi raporu derken paranın gözüne vuran serbest meslek erbabıdır kendileri.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, SMMMO vektörel logosunu ücretsiz, üyeliksiz indirebilirsiniz.


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları