SASKİ, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi

Dosya Kategorisi :
Logo ,
İndirilme :
683
Dosya Şifresi :
www.vektorelcizim.netAdapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ADASU), Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Kuruluşunda 3 ilçe ile 9 İlk Kademe Belediyeye hizmet eden ADASU,  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 7 İlçe Belediyesi ve 14 İlk Kademe Belediyesine hizmet vermeye başlamıştır. 06.03.2008 tarih 5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilk kademe belediyelerin ilçe yapılması sonucu 10 ilçe belediyesine hizmet vermeye devam etmiştir. Sınırlarımız içerisinde 201 mahalle ile 118 orman köy bulunmaktadır.

 

ADASU, büyükşehir sınırları dışında; Bakanlar Kurulunun 06.03.2009 tarih 14818 sayılı kararıyla 01.07.2009 tarihinde Gölkent Belediyesi ile; Bakanlar Kurulunun 02.09.2009 tarih 15440 sayılı kararıyla da 02.02.2010 tarihinde Sinanoğlu belediyesi ile yapılan birer protokolle hizmet alanını genişletmiştir. 143.953 hektarlık hizmet alanında, 666.517 nüfusa hizmet veren ADASU, 624 personelle, sorumluluk alanı içindeki 236.320 aboneye hizmet vermektedir. (Abone sayısı 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle)

 

Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ismi (ADASU), 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şeklinde 13.02.2011 tarih 27845 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanarak değiştirilmiştir.

 

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ve Denetim birimlerinden meydana gelir.

 

MİSYONU
“Sudan taraf olarak, insan, çevre, bilgi ve teknoloji odaklı, sürdürülebilir bir su yönetimi ve kültürü oluşturmak.”
 
VİZYONU
Su ekosistemine öncelik veren bir yaklaşımla sürdürülebilir su yönetişimi sağlayan, stratejik ve operasyonel düzeyde ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı veren, kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren, değer üreten, bilgi ve teknoloji odaklı, yenilikçi ve öncü bir kurum olmaktır.

 

Eskiden Yeniye Genel Müdürler

Ali KAYA 
1962 yılında Çaykara'da doğdu. 1986 yılında İller Bankası'nda İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Daha sonra 1996 yılında Başmühendis, 1997 yılında Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2002 yılında ADASU Genel Müdürlüğü görevini yapan Kaya, 2003 yılında İller Bankası'na Genel Müdür Yardımcılığına naklen atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 
Naim ÇELİKEL 
1948 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1968 yılında Adapazarı İmam Hatip Okulu'ndan mezun oldu. 1978 yılında İstanbul İslam Enstitüsünü bitirdi. 1970-1976 yılları arasında Sakarya ve İstanbul müftülüklerinde görev yaptı. 1977-1978 yıllarında Adapazarı Müessesesi Treyler Fabrikası İşletme Müdürlüğü ve Adana Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüklerinde görev yaptı. 1978 ile 1998 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde Fakülte Sekreteri, Uzman, Şube Müdürü ve Okutmanlık görevlerinde bulundu. 2003-2005 yılları arasında ADASU Genel Müdürü olarak görev yaptı ve emekli oldu. Evli ve dört çocuk babasıdır​.

 

Rüstem KELEŞ

Doğum Yeri     : Konya
Doğum Tarihi  : 1961
Medeni Hali     : Evli ve 3 çocuk babası
E-mail              : rustem.keles@sakarya-saski.gov.tr

‣ EĞİTİM
• Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi
Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü / 1985
• Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümü / 1995
• Doktora : Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü / 2003
• E MBA : The University of Sheffield, International Faculty, City College
Executive MBA, Educating Business Leaders / Devam Ediyor

 

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, SASKİ'nin resmi web sitesi: www.sakarya-saski.gov.tr

 

SASKİ vektörel logosunu ücretsiz, üyeliksiz indirebilirsiniz.


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları