LeColor Defter Tasarım Yarışması

Yarışmanın Adı:
“LeColor” adına üretilen defter ürünlerinde kapak çalışmalarında kullanılmak üzere DEFTER TASARIM YARIŞMASI

 


Yarışmanın Konusu:
Defter kapaklarında tasarlanacak grafik ve desenlerde çalışma ve stil sınırlandırması yoktur. Tüm tasarımlar yenilikçi, fark yaratan ve tüketicinin defter alma güdüsünü tetiklemeli. Renk, desen, tarz tamamiyle sanatçının kendi özgür duygu ve düşünceleri ile oluşacaktır.


Bu bir reklamdır


Kapak tasarımları mutlaka belli bir hedef kitleye hitap etmelidir.
1. Hedef Kitle: Gençlik + Üniversiteli
2. Hedef Kitle: Everyday Collection, Günlük kullanım amaçlı.

 

Ürün Kategorisi:
1. Sert Kapak Ciltli Defter A4 – A5 – 13×21
2. Sert Kapak Spiralli Defter A4 – A5
3. Amerikan Ciltli Defter A4 – A5 – 13×21
4. Yumuşak Kapak Spiralli Defter A4 – A5

 


Ürün Kapaklarında Kullanılacak Materyaller:
1. Kuşe Kağıdı
2. Kraft Kağıdı
3. Cilt Bezi
4. Thermo Suni Deri

 


Ürün Üzerinde Yapılabilecek Uygulama ve Aksesuarlar:
1. Kapak ve Blok köşeleri radyus köşe
2. Her renk kapama lastiği
3. Her renk Kalem Lastiği
4. Metal Aksesuar
5. Arka Kapak İçi Cep

 


Kapak Malzeme Üzerine Yapılan Baskı Çeşitleri
1. Ofset Baskı
2. Serigraf Baskı
3. Varak Sıcak Yaldız Baskı (Klişeli)
4. Isı Ezme ile Ters Gofre (embossing – thermo suni deri ve cilt bezine uygulanır)

Katılım Koşulları:
1. Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.
2. Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar istedikleri kadar öneri ile yarışmaya katılabilirler.
3. Eser vektörel olarak ai veya eps formatında CD ile teslim edilecektir. Yarışmacılar, çalışmalarını bir A3 kâğıda çıktı alacak, illüstrasyonlarının hangi ürün üstünde nasıl uygulanabileceğine dair önerilerini de ayrıca A4 beyaz kâğıtlara çıktı alacaklardır. (Eserler pasportu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır.) Yarışmacılar, bir A4 kâğıda da esin kaynaklarını ve simgelere ilişkin açıklamalarını yazacak, bunun da çıktısını dosyalarına ekleyeceklerdir.
4. Yarışmaya gönderilen her tasarım özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü hakkı iptal edilir. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
5. Yarışmaya teslim edilen eserler geri çekilemez.
6. Baskı hakkı kazanan grafik-desenler; LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. Tasarımların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dâhil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmacılar, dereceye girmiş grafik-desenlerin telif hakkını LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye devretmiş sayılacaktır. Grafik-desenleri başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. Grafik-desenlerin her türlü işleme hakkı LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait olacaktır. Ödül alan grafik-desenlerin ticari hakları da LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait olup, bu tasarımları LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında kanun hükmünde kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ona sunulan teklif dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.
7. LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. seçilen grafik-desenleri kullanıp kullanmamakta serbesttir.
8. Tasarımı onaylanan grafik-desenler dışında, sergilenmeye değer görülen eserler de seçilebilir. Sergilenmeye değer görülen eserler, çalışma sahibinin de yazılı onayı alınmak kaydıyla LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlediği yılda basımı gerçekleştirilebilir.
9. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar.

 

Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
Çalışmaların ve çalışma açıklamalarının sağ alt köşelerine 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.


Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, kapalı bir zarfa konacaktır. Zarfın üzerine aynı 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılacaktır. Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına çalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır.
A3’e çıktısı alınan çalışma, illüstrasyonun hangi ürün üstünde nasıl uygulanabileceğine dair önerilerini içeren A4 çıktıları ve esin kaynaklarını, simgelere ilişkin açıklamaları içeren A4 çıktısı şeffaf bir dosyaya konulacaktır. CD’nin ve katılım formunun yer aldığı kapalı zarf da bu dosyaya eklenecektir. Tümü toplamda tek bir paket halinde gönderilecektir.
Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Postada/kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.sorumlu tutulamaz.

 

Değerlendirme Kriterleri:
Başvurusu yapılan eserler; renk uyumu, yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak defter kapak uygulama ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Bu sebeple eser hazırlanırken eserin uygulanacağı defter kapağı tasarım önerileri ile birlikte düşünülmelidir.

 

Ödüller:
Defter Tasarımı Yarışması’nda, katılımcılardan LeColor markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün tasarımlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul basıma uygun grafik-desen bulamadığı takdirde kimsenin tasarımı defter kapağı tasarımı olarak basılmayacaktır.
Jüri tarafından seçilen uygulamaya layık görülen tasarımlar Defter kapaklarında kullanılacaktır. Tasarımı kullanılan kişinin adı soyadı, resmi ve özgeçmişi ve varsa tasarım hikayesi defterin arka kapak içine basılacaktır.

 

Ayrıca, ödüle layık görülen tasarım sahibi kendi tasarımlarının kullanıldığı defter satışlarından %2 pay alır. Bu oran 6’şar aylık 2 ayrı dönem sonunda, tasarımının kullanıldığı defter satışlarının o döneme ait toplam satış tutarı üzerinden %2 pay olarak hesaplanır.
Bu hak defterin satışa çıkma (katalogta yayınlanmış) tarihini takiben 12 ay içinde geçerlidir. Takip eden yıllarda tasarımlı defter satışta ise bunun için sanatçı hiçbir pay iddia edemez.

 

Seçici Kurul:
LeColor Yönetim Kurulu ve Grafik Tasarım grubu ortak komisyonu.

 

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın İlanı : 24.08.2016
Son Katılım Tarihi : 15.10.2016
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 25.10.2016
Sonuçların İlanı : 15.11.2016
Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli: İnternet üzerinden.
Sonuçlar, LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. resmi web sitesinden ve ilanın yayınlandığı siteden açıklanacaktır.
Kargo ile gönderilen projelerde Alıcı Adres olarak aşağıdaki İletişim adresi yazılacaktır.
Kargo ile gönderilen projelerin makbuzları 15.10.2016 saat 17.00’ye kadar info@lecolor.com adresine mail gönderecektir.
Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
Elden teslim edilecek projelerin 15.10.2016 saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İletişim Adresi:
LECOLOR Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Tekstil Merkezi Fatih Cad. Karadal Sok. No:13 Posta kod: 34169 Merter – İstanbul / Türkiye
TEL: +90 212 637 15 30 FAKS(Fax) : +90 212 637 19 85
info@lecolor.com www.lecolor.com.tr

 

EK 1: KATILIM FORMU
KATILIMCI RUMUZU
Adı ve Soyadı:
Doğum Yeri:
Telefon:
Faks (varsa):
e-posta:
Adres:

 

Çalışmanın adı
1-
2-
3-
4-
5-

 

Yarışma koşullarını kabul ediyorum.
Adı ve Soyadı:
İmza:


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları