Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dosya Kategorisi :
Logo , PNG ,
İndirilme :
239
Dosya Şifresi :
www.vektorelcizim.net

Çankırı Karatekin Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Çankırı ilinde bulunmaktadır. Kurucu rektörü Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç`tır.

 

MİSYONU

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.
 

VİZYONU

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen ve benimsenen bir kurum olmaktır. 

 


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ

Evrensel etik değerlere bağlı,
Eleştirel düşünceye açık, 
Mesleki yetkinliğe sahip, 
Ulusal değerlere saygılı, 
İnsan haklarına saygılı, 
Analitik düşünceye sahip, 
Çalışkan ve üretken, 
Adil, güvenilir ve şeffaf, 
Paydaş memnuniyetini önemseyen, 
Öncü ve yenilikçi,
Çevre bilincine sahip,
Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip,
Engelsiz bir Üniversite olmak.


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları