Çağın Göz Hastanesi Fotoğraf Yarışması

Çağın Göz Hastanesi'nin düzenlediği Gözün Alabildiğine 'YEŞİL' konulu 1. fotoğraf yarışmasında toplam ödül yaklaşık olarak 10 Bin TL'yi buluyor.

İşte yarışma şartnamesi

1. AMAÇ - KONU Yaşadığımız “an”lar, izlenimlerimiz, hayallerimiz ve her geçen gün değişen çevremiz… Monotonlaşan yaşamımız ve ilişkilerimiz sonucu baktığımız ama göremediğimiz nice ayrıntılar, güzellikler, yaşam biçimleri, coğrafyalar, tarihler, anılar var. Çağın Göz Hastanesi olarak; “Gözün Alabildiğine - YEŞİL” konulu bu fotoğraf yarışması ile bakıp göremediklerimizi, fotoğraf sanatının ve fotoğrafçıların yorumları ile toplumla paylaşmak ve görme organımızın sağlığına dikkat etmemizi, görme bozukluklarının neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekerek bilinçlenmemizi sağlamak amacıyla fotoğraf sanatına ve fotoğrafçılara destek vermeyi amaçlıyoruz.

2. YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI Yarışma seçici kurul üyeleri ile düzenleyici kurum çalışanları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişilerin yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.

Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının derecesi ve aldığı ödüller iptal edilerek geri alınır. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

Yarışma renkli sayısal kategoride olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler.

Eserler 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde, jpeg formatında, CD /DVD kaydı olarak gönderilmelidir. Eserler, düzenleyici kurum tarafından, uzun kenarı 40 cm olacak şekilde basılı hale getirilerek sergilenecektir. Katılımcıların bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Fotoğraflar kenar boşluksuz ve paspartusuz olmalıdır. Kayıtların adlandırılması 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra numarası ile yapılmalıdır. Adlandırma, katılım formuyla aynı olmalıdır. CD üzerine de aynı rumuz yazılmalıdır. (örnek : 123456 -5) .

Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra cd ile birlikte anı zarfa koyarak göndermelidir.

Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. Tespit edildiği takdirde kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacılar için bir anlam taşımaz.

Fotoğraflar postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek CD ve başvuru formu ile birlikte son teslim tarihi, saat 17.00 ye kadar yarışma sekreteryasına gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.

Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan Çağın Göz Hastanesi sorumlu tutulmayacaktır.

3. ÖDÜLLER Birincilik ödülü : 3000 TL İkincilik ödülü : 2000 TL Üçüncülük ödülü : 1000 TL Mansiyon (3 adet) : 500 TL Sergileme/ Satın alma : 150 TL

5. YARIŞMA TAKVİMİ Son Katılım Tarihi : 01 Ekim 2012 Seçici Kurul Değerlendirmesi : 06 Ekim 2012 Sonuçların Açıklanması : 09 Ekim 2012 Ödül Töreni ve Sergi : 15 Ekim 2012 CD Katalog Gönderimi : 10 Ekim 2012

6. SEÇİCİ KURUL İzzet KERİBAR (Fotoğraf Sanatçısı) Merih AKOĞUL ( Fotoğraf Sanatçısı) Suha KOCAOĞLU (KOÜ Fotoğraf Ana Sanat Dalı Başkanı) Cengizhan GÜNESEN (KASK Başkanı) Dr Alper ÇUKUR (Çağın Göz Hastanesi ) Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır

7. YAYIN-TELİF HAKKI Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserler, yarışma albümü yada düzenleyicinin kendi yayım organlarında tanıtım amaçlı kullanım ve sergileme hakları eser sahibiyle birlikte Çağın Göz Hastanesi'ne ait olacaktır. Bu eserlerin sayısal kayıtları ve basılı halleri Çağın Göz Hastanesi'ne arşivinde kalacaktır. Diğer tüm kayıtlar ve gönderilen CD ler TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

Ödül alan ve satın alınan eserler Çağın Göz Hastanesi tarafından kitap, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ödül kazanan ve satın alınan eserler bir CD-katalogda toplanacak ve bu katalog her katılımcıya gönderilecektir. Bu eserlerle ilgili yapılacak yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2012 kitabında, kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.

Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

9. BAŞVURU ADRESİ ve YARIŞMA SEKRETERYASI Yarışmanın şartnamesi ve her türlü açıklayıcı bilgi, aşağıdaki adresten şahsen, posta veya e-posta yolu ile istenebilir.

Benan ÖZDÜR Çağın Göz Hastanesi Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No:38 Đzmit / Kocaeli Telefon: 0 262 321 50 71 / 0 262 324 24 66 - 444 8 244 Faks : 0 262 331 97 25 E-posta: web :www.cagin.com

Yarışma TFSF 2012/55 numara ile onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yeni Yorum Gönder

erdemerdemli
Son katılım tarihi yok. Kendi sitelerinde de bulamadım.
VektorelCizim.net
Sayın kullanıcımız yukarıda yer alan maddelerden 5. madde olan 'YARIŞMA TAKVİMİ' alanından son katılım tarihine ulaşabilirsiniz.

Köşe Yazarları