9 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi toplam ödülü 9 Bin TL'yi bulan Adana’da Sanayi Yapıları konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Konusu ve Amacı: TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından belirlenen Fotoğraf yarışmasınınkonusu, “Adana’da Sanayi Yapıları”dır. Sanayi kenti olarak Cumhuriyet dönemine damgasını vuran, Adana nın kentimize kazandırdığı sanayi kenti kimliğinin tespit edilmesidir.

Bölgemizdeki pek çok sanayi tesisinin gelişen teknolojinin gerisinde kalmaları, yanlış teşvik uygulamaları sonucu atıl kalmaları, yayılan kent dokusunun içerisinde kalan arazilerinin kıymetlenmesiyle boşalması yada kullanılmaması sonucu yıllardır kentin hafızasında yer eden yapıların bugünkü durumu hepimizi üzmektedir.

Yarışmanın amacı, Adana ve bölgesinde yer alan, kentimizin kimliğini oluşturan sanayi yapılarının günümüzdeki durumuna dikkat çekmek, geleceğe yönelik fikirler üretilmesine zemin hazırlamak ve kentimizin önemli bir bileşeni olan sanayi sektörünün günümüzdeki durumunu sanatçı gözüyle yorumlamaktır.

Yarışma Kategorisi: Yarışmaya sayısal dalda, Siyah beyaz ve renkli fotoğraflar kabul edilecektir. Katılım ücretsizdir. Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör profesyonel tüm sanatçılara açıktır. Yarışmacılar en fazla 5 fotoğrafla katılabilirler.

Yarışmaya katılacak fotoğraflarda; gerçeği değiştiren müdahaleler kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafların boyutları ve işaretlenmesi : Ödül ve sergileme alan fotoğraflar TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından sergilemek için büyük boy basılacağından (50X70cm ebadında basılacağı hesaplanarak) kısa kenarı en az 30 cm 300dpi Jpeg formatında CD ye yüklenecektir.

Fotoğrafların sayısal dosya adı olarak 6 rakamdan oluşan rumuz ve sıra numarası yazılacaktır (Örnek 123456-1). Katılım formuna CD ile aynı doğrultuda; rumuz, sıra no, çekim yeri, yılı, gerekiyorsa semti yazılarak doldurulup imzalanacaktır.

Gönderilmesi: Görüntüler CD ye kaydedilerek katılım formuyla beraber kapalı bir zarfta koyulacak ve üzerine 6 rakamdan oluşan aynı rumuz yazıldıktan sonra yarışma katılım adresine Posta veya Kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek gönderilebilecek veya elden teslim edilebilecektir.

Posta ve Kargoda meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesidir. AFAD bu yarışmanın sanatsal etik içinde ve yeterli teknik destek vererek yapılmasını sağlayacaktır.

Kullanım Hakkı: Derece alan ve sergilemeye değer görülen yapıtlar TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi„nin tanıtım için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile Web sitesinde fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Kullanım hakkı TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir. Dereceye giren yapıtlar TFSF almanağında yer alacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişi, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma takvimi: Yarışmanın ilan tarihi : 27 MART 2012 Son Katılım Tarihi : 22 Mayıs 2012 Seçici Kurul Değ.tarihi : 24 Mayıs 2012 Sonuç Bildirim Tarihi : 26 Mayıs 2012 Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 01 Haziran 2012

Seçici Kurul: Sina COŞKUN : AFAD Kurucu Bşk. ve ÇÜ Fotoğraf Böl. Hakan KISACIK : Mimar – AFAD Üyesi Kamuran PEKÇETİN : Mim. Odası Adana Şubesi Bşk. Yrd. AFAD Üyesi Tahsin SEZER-AFIAP : AFAD Başkanı Zeki YÜZÜAK : Yük. Mimar – AFAD Onursal Üyesi

Ödüller : 1.Ödül: 2.000.00 TL+ plaket 2.Ödül: 1.500.00 TL+ plaket 3.Ödül: 1.000.00 TL+ plaket Mansiyon (3 adet) : 500 TL+ plaket Sergileme ödülü (30 Adet): 100TL

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları