23.500 TL Ödüllü 4. Hediyem İstanbul illüstrasyon Yarışması

İstanbul temalı hediyelik eşyalarda kullanmak üzere her yıl düzenlediğimiz İllüstrasyon Yarışmasının bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. 


Yarışmanın Adı:
“Hediyem İstanbul” adına üretilen ürünlerde kullanılmak üzere İLLÜSTRASYON yarışması


Yarışmanın Konusu:
İstanbul’un tarihi, kültürü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil eden; basılı ya da basılı olmayan her tür üründe kullanılabilecek özgün İLLÜSTRASYON önerileri için düzenlenen bir yarışmadır.

 


Bu bir reklamdır


Katılım Koşulları:
Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.
Seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve onların birinci derece akrabaları katılamazlar.
Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en fazla 2 öneri ile yarışmaya katılabilirler.
Eser vektörel olarak ai veya eps formatında CD ile teslim edilecektir. Çizgi formları tamamen vektörel olacaktır. Hiçbir piksel tabanlı imaj çalışması kabul edilmeyecektir.
Yarışmacılar, çalışmalarını bir A3 kâğıda çıktı alacaklar. (Eserler pasportu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır.)


Yarışmacılar, çalışmalarının ürün üzerine uygulamalarını A4 ebatı kağıtta sunacaklardır.
Çalışmaların esin kaynakları, hikayeleri ve simgelere ilişkin açıklamaları da yarışma dosyasına ekleyeceklerdir.
Yarışmaya gönderilen her illüstrasyonun özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. ve 3. ödülü alanlar geri çekilemez.
Mansiyon ödülü alanlar ödüllerini geri iade ederek eserlerini geri alabilirler.


Dereceye giremeyen eser sahipleri de eserlerini yarışmanın ilanına müteakip 3 ay içinde geri alabilirler. Belirlenen süre içinde geri alınmayan eserlerin kayıp/zarar görmesi gibi durumlarda KÜLTÜR A.Ş hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
Eserlerini geri almak isteyen yarışmacıların, KÜLTÜR A.Ş’ye kendilerinin veya yasal vekillerinin gelerek tutanak karşılığı elden teslim alması gerekmektedir.


Ödül alan illüstrasyonlar; İstanbul KÜLTÜR A.Ş. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. İllüstrasyonların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dâhil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmacılar, dereceye girmiş illüstrasyonun telif hakkını KÜLTÜR A.Ş.'ye devretmiş sayılacaktır. İllüstrasyonu başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. İllüstrasyonun her türlü işleme hakkı KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olacaktır. Ödül alan illüstrasyonun ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu illüstrasyonları KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında kanun hükmünde kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.


Kültür A.Ş. seçilen illüstrasyonu kullanıp kullanmamakta serbesttir.
Ödül alan illüstrasyonlar dışında, sergilenmeye değer görülen eserler de seçilebilir. Sergilenmeye değer görülen eserler, çalışma sahibinin de yazılı onayı alınmak kaydıyla Kültür AŞ’nin belirlediği noktalarda sergilenebilir.
Ödül almış (mansiyon da dahil) ve Kültür A.Ş tarafından sergilenmiş olan tüm eserlerin, eser sahibi tarafından yüksek çözünürlüklü görselleri ve vektörel format halleri hiçbir sanal, basılı ve görsel mecralarda Kültür A.Ş nin yazılı izni olmadan yayınlanamaz.

Eksik, hatalı doldurulmuş ve imzalanmamış katılım formu değerlendirmeye alınmayacak ve yarışmacı diskalifiye edilecektir. 

Kazananlara para ödülleri yarışma sonuçlarının ilanından sonra düzenlenecek olan ödül töreninde takdim edilecektir.
Ödül almaya hak kazanmış yarışmacının ödülünü almak için kendisinin ya da vekalet verdiği kişinin ödül törenine katılımı zorunludur. Aksi durumda verilen para ödülü ve yarışma derecesi iptal edilecektir.
Başvuru evrakları eksiksiz ve hatasız (Bkz. EK 2-BAŞVURU EVRAKLARI KILAVUZU) na göre doldurulacaktır. Herhangi bir evrakın eksik olması durumunda çalışma değerlendirmeye alınmayacak ve yarışmacı diskalifiye edilecektir.

Katılım Formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm katılım koşullarını ve maddelerini kabul etmiş sayılırlar.


Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
Çalışmaların ve başvuru evraklarının sağ alt köşelerine 5 harf 3 rakamdan oluşan 8 haneli rumuz yazılmalıdır. Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına çalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır.
Tüm evraklar EK-2 deki Başvuru Evrakları Kılavuzu’na göre hazırlanacaktır.
Katılım formuna rumuz yazılacaktır. Katılım formunun kapalı zarfta ve üzerinde rumuzunuzun yazılı olacaktır. Aksi durumda başvurunuz kabul edilmeyecektir ve çalışmanız değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Çalışmaların olduğu CD’nin üstüne rumuz yazılacak ve çalışmaların dosya ismi rumuz adıyla kaydedilecektir.
İllüstrasyon çalışmalarının olduğu A3 kağıtlarının arka yüzüne rumuz yazılacaktır.
Ürün uygulamalarının yapıldığı A4 kağıtlarına rumuz yazılacaktır.
Katılım formu kapalı zarfa koyulacak ve zarfın üzerine rumuz yazılacaktır.
Tüm başvuru evraklarının koyulduğu A3 zarfının üstüne rumuz yazılacaktır.
Tüm başvuru evrakları A3 zarfına koyulacak ve tek bir paket halinde gönderilecektir. Başvuru evrakları kargo ve posta poşetine veya zarfına ayrı ayrı koyulmayacaktır.
Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine ulaştırılmış olmalı ya da elden teslim edilmelidir.
Başvuru formu ve evraklarınızın Başvuru Evrakları Kılavuzun daki gibi hazırlandığından ve evrak kontrol listesinin işaretlendiğinden emin olunuz.
Yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine ulaştırılmamış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postada/kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.


Değerlendirme Kriterleri:
Başvurusu yapılan eserler; renk uyumu, yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak hediyelik eşyalara uygulama (porselen, cam, tekstil, magnet, kırtasiye, plastik ve polyester, metal vb.) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Bu sebeple eser hazırlanırken eserin uygulanacağı ürün tasarım önerileri ile birlikte düşünülmelidir.


Ödüller:
“Hediyem İstanbul” İstanbul Temalı İllüstrasyon Yarışması'nda, katılımcılardan Hediyem İstanbul markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün illüstrasyonlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık illüstrasyon bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.
Birinci Ödülü: 8.000 TL
İkinci Ödülü: 6.000 TL
Üçüncü Ödülü: 4.500 TL
Mansiyon 1: 1.000 TL
Mansiyon 2: 1.000 TL
Mansiyon 3: 1.000 TL
Mansiyon 4: 1.000 TL
Mansiyon 5: 1.000 TL


Seçici Kurul:
Sonradan İlan Edilecektir.


Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:
Kültür A.Ş ve Hediyem İstanbul resmi web sitelerinde açıklanacaktır.
Kargo ile gönderilen projelerde Alıcı Adres olarak aşağıdaki İletişim adresi yazılacaktır.
Kargo ile gönderilen projelerin makbuzları 05 Ekim 2017, saat 16.00’ya kadar info@hediyemistanbul.com mail adresine gönderilecektir. 
Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
Elden teslim edilecek projelerin 05 Ekim2017 saat 16.00’ya kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Geç başvurular kabul edilmeyecektir.


İletişim Adresi:
Kültür A.Ş. Hediyem İstanbul Şefliği, Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı, Osmanlı Evleri, 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İSTANBUL
TEL   : +90 212 467 07 00- Dahili (Ext.): 3436  FAKS: +90 212 467 07 79
info@hediyemistanbul.com   www.hediyemistanbul.com

 


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları