23.500 TL Ödüllü 3. Hediyem İstanbul İllüstrasyon Yarışması

Yarışmanın Adı:
“Hediyem İstanbul” adına üretilmek üzere İstanbul Temalı İLLÜSTRASYON Yarışması
 


Yarışmanın Konusu:
 
İstanbul’un tarihi, kültürü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil edecek; basılı yada basılı olmayan her tür üründe kullanılabilirliği olan özgün İLLÜSTRASYON önerileri için düzenlenen bir yarışmadır.
 


Katılım Koşulları:
 
1.Yarışma, seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve 1. derece akrabalar dışında amatör-profesyonel yerli ve yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.


Bu bir reklamdır

 
2.Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en çok üç öneri ile yarışmaya katılabilirler. Her bir yarışmacı tek bir çalışmasıyla ödüle hak kazanabilecektir.
 
3. Eser vektörel olarak ai veya cps formatında Cd’si ile esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklaması A3 kağıda çıktı alınarak hazırlanacaktır. Yarışmacılar isterlerse illüstrasyonlarını hangi ürün üstünde nasıl uygulandığına dair hazırlayacakları önerileri de ayrı A4 beyaz kağıtlara çıktı alabilirler. Eserler pasportu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır.
 
4.Yarışmaya teslim edilen her illüstrasyonun özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 
5. Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. ve 3. ödülü alanlar geri çekilemez. Mansiyon ödülü alanlar ödüllerini geri iade ederek eserlerini geri alabilirler. Dereceye giremeyen eser sahipleri de eserlerini geri çekebilir.
 
6. Ödül alan illüstrasyonlar; İstanbul KÜLTÜR A.Ş. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. İllüstrasyonların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dahil, işaret, ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR AŞ’ye ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmada dereceye girmiş illüstrasyonun telif hakkını KÜLTÜR AŞ'ye devretmiş sayılacaktır. İllüstrasyonu başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. İllüstrasyonu her türlü işleme hakkı KÜLTÜR AŞ’ye ait olacaktır. Ödül alan illüstrasyonun ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu illüstrasyonları KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.
 
7.Kültür A.Ş. seçilen illüstrasyonu kullanıp kullanmamakta serbesttir.
 
8.Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddeleri kabul etmiş sayılırlar.(EK:1)
 
Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
 
Çalışmaların ve çalışma açıklamalarının sağ alt köşelerine 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.
 
Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de aynı 6 rakam ve / veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır. Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına çalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır. Çalışmalar ve CD ler ayrı şeffaf dosyalara koyulmalı ve toplamda tek bir paketle yollanmalıdır.
 
Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen gecikme hasar ve kayıplardan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.
 


Değerlendirme Kriterleri:
 
Başvurusu yapılan eserler, renk uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak hediyelik eşyalara uygulama (porselen, cam, tekstil, magnet, kırtasiye, plastik ve polyester, metal) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Bu sebeple eser hazırlanırken, eserin uygulanacağı ürün tasarım önermeleri ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir.
 
 


Ödüller:
 
“Hediyem İstanbul” İstanbul Temalı İllüstrasyon Yarışması'nda, katılımcılardan Hediyem İstanbul markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün tasarımlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık tasarım bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.
 
Birinci Ödülü : 8.000 TL
 
İkinci Ödülü : 6.000 TL
 
Üçüncü Ödülü : 4.500 TL
 
Mansiyon-1 : 1.000 TL
 
Mansiyon-2 : 1.000 TL
 
Mansiyon-3 : 1.000 TL
 
Mansiyon-4 : 1.000 TL
 
Mansiyon-5 : 1.000 TL
 


Seçici Kurul:
 
Kültür A.Ş Kurum Temsilcileri:
 
M.Talha YILMAZ (Hediyem İstanbul Marka Yöneticisi)
 
Aydın SÜLEYMANZADE (Grafik Atölyesi Şefi-Ressam)
 
Feyza ERYÜKSEL (Grafik Tasarımcı)
 
Ahmet Şevki Ural (Endüstriyel Tasarımcı)
 


Diğer Kurum Temsilcileri:
 
Yrd. Doç. Canan Suner (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Grafik Tasarımcı- Öğretim üyesi )
 
Prof. Tevfik Fikret Uçar (Anadolu Üniversitesi- Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı )
 
Yrd. Doç Savaş Çevik- (Haliç Üniversitesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi)
 
Aydın Erkmen (Grafik Sanatçısı)
 
Erhan Cihangiroğlu (İllüstratör)
 


Yarışma Takvimi:
 
Yarışmanın İlanı : 04 NİSAN 2016
 
Son Katılım Tarihi : 03 HAZİRAN 2016
 
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 10 HAZİRAN 2016
 
Sonuçların İlanı : 17 HAZİRAN 2016
 
Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:
 
Sonuçlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve KÜLTÜR A.Ş. resmi web sitesinden açıklanacaktır.
 
Kargo ile gönderilen projelerin makbuzları 03 HAZİRAN 2016 saat 17.00’ye kadar iletişim adresini faks çekilecektir.
 
Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
 
Elden teslim edilecek projelerin 03 HAZİRAN 2016 saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Geç başvurular kabul edilmeyecektir.
 


İletişim Adresi:
 
Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri
34010 Topkapı/Zeytinburnu/İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 481 002 6689
TEL : +90 212 467 07 00 Dahili (Ext.): 3436 
FAKS (Fax) : +90 212 467 07 79
E-MAİL: info@hediyemistanbul.com INTERNET: ww.hediyemistanbul.com
 

 

KATILIM FORMU
 
KATILIMCI RUMUZU
 
Adı ve Soyadı:
 
Doğum Yeri:
 
Telefon:
 
Faks (varsa):
 
e posta:
Adres:
 
Çalışmanın adı
1
2
3
 
yarışma koşullarını kabul ediyorum
Adı ve Soyadı:
İmza:

 


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları