7 Bin TL Ödüllü Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmasında ödül miktarı 7 Bin TL'ye kadar ulaşıyor...

 

1. KONU  

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Bölge Planı 2014-2023’de yer alan “Ankara’nın zengin kültürel, sanatsal ve tarihsel varlıklarının kentin sosyal hayatına ve turizme kazandırılması” hedefi doğrultusunda Ankara’yı yansıtan tarihi, sanatsal ve kültürel değerleri konu alan afiş yarışması düzenleyecektir.


Bu bir reklamdır

2. AMAÇ

Yarışmanın amacı; Ankara’nın kültürel, sanatsal ve tarihsel varlıkları öncelikli olmak üzere ekonomik, stratejik, tarihi, turistik, kültürel ve yöresel değerlerini anlatan şehre dinamik bir bakış açısı kazandıracak afişler oluşturulmasıdır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. Ankara Kalkınma Ajansı seçilecek afişleri yurtiçi ve yurtdışında tanıtım faaliyetlerinde ve katıldığı saygın organizasyonlarda kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

 

3.  YARIŞMA KOŞULLARI 

A. Yarışma; herkese açıktır ancak yarışmaya Ankara Kalkınma Ajansı Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.

B. Yarışmaya farklı rumuzla en fazla beş afiş gönderilebilir. 

C. Yarışmaya katılanlar Ankara Kalkınma Ajansı’na vermekle yükümlü oldukları katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmiş sayılır. Seçici kurulun, biçimsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri Ankara Kalkınma Ajansı’nın gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Tasarımcılar yaptıkları çalışmalarla daha önce başka yarışmalara katılmış ve tasarımlarını sergilenmiş olabilir ancak başka tüzel kişi ya da şahıslara telif hakkını devretmemiş olması gerekmektedir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.

D. Yarışmaya katılan ve sergilemeye layık görülen 41 adet afişe Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 100 TL bedel ödenecek ve süresiz olarak kullanma hakkı Ankara Kalkınma Ajansı’na ait olacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.  

E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. 

F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. 

G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.  

H. Afişler, 50x70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır.

İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olmalıdır. (50x70 cm afiş için net baskı alanı 48x68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da CD'ye kaydedilmelidir. 

K. Tüm başvurular web sitesi üzerinden yapılacak basılı materyal gönderilmeyecektir. Ayrıca Başvuru formu posta ile ya da elden teslim edilecektir.

Başvuru formunu doldururken, afişleriniz için oluşturacağınız aktif wetransfer linkini (https://www.wetransfer.com/ adresinden oluşturulacak) eklemeniz gerekmektedir. Başvurular için son tarih 27 Mayıs 2016 saat 18:00’dir. Belirlenen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ve elden getirilen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 

L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır. 

M. Her afişe yarışmacı tarafından yedi haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verilecektir. (Örneğin: Ali Yıldırım aliyil1, aliyil2 gibi) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için ayrı bir rumuz kullanacaktır ve her bir eser için ayrı başvuru formu dolduracaktır. 

 

 

4. YARIŞMA  TAKVİMİ:

Son Teslim Tarihi: 27 Mayıs 2016 saat 18:00’a kadar

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve Ankara Kalkınma Ajansı internet sitesi kanalıyla duyurulacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 

5. ÖDÜL:

Ankara Kalkınma Ajansı 1. Ankara Ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmasında Birinciye 3.000TL

İkinciye 1.500 TL

Üçüncüye 1.000 TL

3 adet Mansiyon 500 TL

ödül verecektir. Seçilen yapıtlar, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerde afiş olarak kullanılacaktır.

Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.

Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması,Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarı, yarışmacıya yarışma sonrasında ödenecektir.

 

 

6. SEÇİCİ KURUL 

(Alfabetik sırayla):

Arif Şayık

Binnur Uçakhan

Can Çavuşoğlu

Eray Görgülü

S. Aybars Erdemli

Ankara Kalkınma Ajansı, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

 

 

7. DEĞERLENDİRME

Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü http://www.ankaraka.org.tr sitesinde ve facebook’ta sergilenecektir.

 

 

8. DİĞER KOŞULLAR:

Şartname ve Katılım Formları, http://www.ankaraka.org.tr/ adresinden temin edilebilir. Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Ankara Kalkınma Ajansı yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Ankara Kalkınma Ajansının yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

 

9. İLETİŞİM: 

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11
06460 Çankaya / ANKARA

T: 0312 310 03 00

F: 0312 309 34 07

E: bilgi@ankaraka.org.tr

Başvuru Kayıt Formu : www.ankaraka.org.tr/form/afis-yarismasi

 


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları