30 Bin TL Ödüllü Tasarım Yarışması

1. KONU Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet konulu kısa film fotoğraf ve afiş yarışmasında toplam ödül 30 Bin TL'yi aşıyor...

En Güncel Fotoğraf ve Tasarım Yarışmalarını Takip Etmek İçin Tıklayınız...

2. AMAÇ Bu yarışmanın amacı öncelikli olarak kadına şiddet konusuna dikkat çekmek ve bu konudaki duygu ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamaktır.

Türkiye’ de çok faydalı, yerinde bir sorumluluk olarak başlatılan bu kampanyada Konya olarak yer almak ve sosyal bir problem olan kadına şiddet konusunda Konya’da bulunan kadın dernekleri ve sivil kuruluşlarla birlikte harekete geçmek ve bütün bunları ulusal boyutta duyurabilmek de bir diğer amaçtır.

Böylece kadına şiddetten uzak, Mevlana hoşgörüsünde buluşan bir toplumun tesisine katkıda bulunabilmek için afiş sanat dalından istifade edilmiş olunacak ve bütün bu amaçlar sanatçı gözüyle sergilenmiş olacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

3. BAŞVURU KOŞULLARI Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, amatör ve profesyonel herkese açıktır.

Yarışmaya farklı rumuzlarla en fazla beş afiş gönderilebilir.

Yarışmamıza daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış afişler katılamaz.

Yarışmada ödül ve mansiyon alan afişler ek bir bedel ödenmeksizin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler düzenleyen kurum tarafından iade edilmeyecektir. Ancak ödül ve mansiyon alanlar dışında, katılan adaylar sonuçlar ilan edildikten itibaren bir ay içinde kendi tasarımlarını geri alabilirler. Bir ay içinde tasarımını geri almayan katılımcılar bir hak iddiasında bulunamazlar.

Ödül ve mansiyon alanlar hariç olmak üzere Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen tasarımlar sahiplerinden izin alınmak suretiyle 2012 yılında yapılacak etkinliklerde sergilenmek üzere yarışmayı düzenleyen kurum tarafından korunacak, belirtilen süre sonrasında sergilenen tasarımlar sahiplerine iade edilecektir. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, Internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

Seçici Kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. v Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak basım gerekeceğinden, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.

Afişler, 50×70 cm boyutunda olacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılması zorunludur. Afişler postada hasar görmeyecek şekilde ambalajlanarak gönderilecektir. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sorumlu değildir. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, COREL Illustrator, FreeHand, Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı; 48×68 cm olmalıdır.) CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 14 Eylül 2012 Cuma günü saat 17.00’e kadar; Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü “Kadına Şiddete Hayır Sevgi ve Hoşgörüye Evet” Yarışması Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu Konya adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dahil edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz.

Her afişe yarışmacı tarafından 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır. (örnek: 123456) Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “Konya Büyükşehir Belediyesi Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi, adres, telefon, ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ: Son Teslim Tarihi: 14 Eylül 2012 Jüri Değerlendirmesi: 21 Eylül 2012 Sonuç Bildirimi: 24 Eylül 2012 Ödül Töreni: 12 Ekim 2012 Ödüller, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sunulacaktır. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Internet sitesi www.konya.bel.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

5. ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü: 4.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL Mansiyon: 1.000 TL Sergileme: 15 Adet 150 TL Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarları, yarışmacılara 12 Ekim 2012 günü birer KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ plaketi ile birlikte takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL : Seçici kurul üyeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından akademisyen ve grafik tasarım sanatçılarından oluşturularak daha sonra duyurulacaktır.

7. DİĞER KOŞULLAR: Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde Internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

8. İLETİŞİM: Umut AKTAŞ Tel : 0 332 221 16 91 Mail: yarisma@konya.bel.tr Adres: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu Konya
En Güncel Fotoğraf ve Tasarım Yarışmalarını Takip Etmek İçin Tıklayınız...

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları