25 Bin TL Ödüllü DTO Fotoğraf Yarışması

DTO Deniz Ticaret Odası, toplam ödülü 25.000 TL'ye varan, Deniz Yolculukları Fotoğraf Yarışması

DENİZ TİCARET ODASI GELENEKSEL 13. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU : DENİZ YOLCULUKLARI

Büyük ozanımız Nazım Hikmet, ünlü eseri “Kuvayı Milliye Destanı”nda Arhaveli İsmail"in Hikayesi"ni anlatırken bir dizesinde “onlar, suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar” der. Aslında tarih boyunca denizi bir yaşam alanı olan seçen tüm toplumlar için geçerli bir serüvendir bu…Deniz araçlarının insanı taşıma işlevi son derece önemlidir. Bu yolculuklar geçmişte Afrika"dan Yeni Dünya"ya balık istifi şeklinde köle taşımaktan, günümüzün modern bir kent görünümünü andıran devasal bir kruvaziyerin binlerce insana ev sahipliği yapmasına kadar uzanan bir çizgidir. Ülkemizde deniz yolculukları arzu edilen boyutta olmasa da, sahil kentlerimizin önemli bir gerçeği haline gelmiştir.

KATILIM: - Yarışma Düzenleyici kurum yönetim kadrosu, Yarışma Danışmanı, TFSF Temsilcisi ve seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Başka bir yarışmada ödül almış ya da sergilenmiş fotoğraflarla da yarışmaya katılmak mümkündür. Sadece DTO"nun bundan önceki fotoğraf yarışmalarında ödül, mansiyon almış; satın alınmış veya sergilenmiş fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.

- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,

- Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalar da böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

SAYI VE BÖLÜMLER: Yarışma “renkli” ve/veya “siyah beyaz” dijital - sayısal dalda düzenlenmektedir. Katılımcılar, yarışmaya en çok 5 (beş) adet renkli ve/veya siyah beyaz dijital-sayısal fotoğraf ile katılacaklardır. Yarışmacılar, dijital ortamdaki her türlü foto grafik tekniği ve düzenlemeyi özgürce kullanabileceklerdir.

BOYUT: Dijital-Sayısal ortamdaki fotoğraflar, kısa kenarı 20 cm"den kısa, uzun kenarı ise 45 cm"den uzun olmayacak şekilde, “300 dpi” ve “jpeg” formatında 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilecektir. Bu koşulları tümüyle taşımayan fotoğraflar değerlendirme dışı kalacaklardır.

YAPITLARIN İŞARETLENMESİ: Katılımcıların fotoğraflarının tümü tek bir CD veya DVD içerisinde gönderilecektir. Dijital-Sayısal ortamdaki fotoğrafların altına 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve gönderilen fotoğraf sayısı birden fazla ise rumuzun yanına sıra numarası yazılacaktır. (örneğin: 123456-2)

Gönderilen CD veya DVD"nin bilgisayar ortamında açılmamasından dolayı Deniz Ticaret Odası sorumluluk taşımayacaktır.

YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ: Yapıtları içeren CD veya DVD, postada zarar görmeyecek biçimde paketlendikten sonra, yarışma şartnamesi ekindeki katılım formu doldurulacak ve her ikisi birlikte üzerine “DTO Geleneksel 13. Fotoğraf Yarışması” notu düşülen bir zarf içerisinde “Deniz Ticaret Odası, Meclis-i Mebusan caddesi no:22 34427 Salıpazarı-İstanbul” adresine Derya BAYKAL" ın dikkatine gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

GERİ GÖNDERİLMESİ: Yarışmaya gönderilen CD veya DVD"ler iade edilmeyecek olup, ödül ya da mansiyon alan, satın alınmasına karar verilen fotoğrafların dışındaki tüm CD ve DVD"ler TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

KATALOG: Ödül ya da mansiyon kazanan veya satın alınan yapıtlar bir katalogda toplanacak ve bu katalog her katılımcıya gönderilecektir.

KULLANIM HAKKI: Ödül veya mansiyon alan ve satın alınan fotoğraflar Deniz Ticaret Odası tarafından ülkemiz denizciliğinin tanıtılması amacıyla hazırlanan kitap ve benzeri basılı yayınlarda, fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilecektir. Kullanım hakkı DTO" ya ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül alan fotoğraflar TFSF 2012 Almanak yayınında kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.

KOŞULLARIN KABULÜ: Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

ÖDÜLLER: DTO Başarı Ödülü (üç adet) : 2.500 TL Mansiyon Ödülü (üç adet) : 1.500 TL

İDO Başarı Ödülleri Satın alınanlar arasından (3 adet) : 1000 TL Satın alma (en çok 40 adet) : 250 TL

Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı : 2 Temmuz 2012 Pazartesi Saat: 16.00

YER: “İMEAK Deniz Ticaret Odası” Meclisi Mebusan Cad. No:22 Salıpazarı-Beyoğlu - İstanbul

YARIŞMA TAKVİMİ Son katılma tarihi : 25 Haziran 2012 Ptesi Seçici kurul toplantısı : 27 Haziran 2012 Çrş Sonuç bildirimi : 28 Haziran 2012 Prş. Sergi süresi : 2 - 13 Temmuz 2012

SEÇİCİ KURUL: Muhsin DİVAN Tufan KARTAL Rıza Nur ÖNCÜ (DTO Temsilcisi) Ufuk TEKSOY İsmail TÜTÜN

BAŞVURU ADRESİ: Deniz Ticaret Odası Meclisi Mebusan Cad. No: 22 34427 Salıpazarı/ İstanbul TEL: (O212) 252 01 30 - 275 FAX: (O212) 243 54 97 www.denizticaretodasi.org E-POSTA: derya.baykal @denizticaretodasi.org

YARIŞMA DANIŞMANI: DERYA BAYKAL

Yarışma TFSF 2012/37 numara ile onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.


Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları