20 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20 Bin TL ödüllü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması

Amaç ve Kapsam Yarışma, Türkiye’de yaşayan yaban hayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları ile topluma tanıtılması ve bu yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi gurupları olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2012 Yılı için yarışma konuları memeliler ve kuşlardır.

Yarışma Formatı Yarışma Sayısal kategoridedir. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG formunda kısa kenarı en az 20 cm olacak şekilde, 8 bit RGB, 300 dpi, sıkıştırma oranı 12 olarak CD ye kaydedilmiş olacaktır. Yarışmaya katılan fotoğrafların varsa orijinal RAW dosyası yoksa orijinal JPG dosyası aynı CD içinde RAW veya JPG klasörü altında olacaktır. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.

Fotoğraf Adedi Her yarışmacı en fazla dört adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

Yarışma Koşulları Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FIAP tarafından belirlenmiş olan “Doğa Fotoğrafı” tanımına uymak zorundadır. Fotoğrafların çekimi sırasında doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınmaları yarışma etiğinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda kuşların ve memelilerin yuva, in ve benzeri yaşam alanlarında yavrularla birlikte görüntülenmesi kabul edilmemektedir. Yaban hayatı türlerinin korkup kaçmasına neden olan davranışlardan özenle sakınılmalıdır. Ayrıca tutsak, yaralı, tedavi altında olan memeli ve kuşların fotoğrafları da kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır ve gereğinde yasal işlem yapılır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilmez.

Seçici Kurul en az beş üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, beş üyenin bulunmaması durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.

Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır.

Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar gönderilemez.

Fotoğrafların İşaretlendirilmesi Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerin beş rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. CD kayıtları başvuru formuyla örtüşmeli ve adlandırılmaları da rumuz ve sıra numarası şeklinde yapılmalıdır. Örnek (37142 - 1) Katılımcı başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğraflarını içeren CD ile birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazarak yarışma sekreteryasına gönderecektir. Katılım Formu üzerine fotoğrafın nerede çekildiği (il, ilçe) mutlaka yazılmalı ve memeli veya kuş adı (yöresel adı da olabilir) yazılmalı, bilinmiyorsa “bilmiyorum” yazılmalıdır. Katılımcıya yarışma sekreteryasından fotoğrafların alındığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesajın alınmaması durumunda yarışma sekreteryası aranmalıdır.

Yarışma Takvimi Fotoğraflar 01-19 Kasım 2011 tarihleri arasında yarışma sekreteryasına elden teslim edilecek yada posta ile gönderilecektir.

• Son Katılım Tarihi : 23 Kasım 2012 • Seçici Kurul Toplantısı : 08 Aralık 2012 • Sonuç Bildirimi : 14 Arallık 2012 • Ödül Töreni ve Sergi : 21 Aralıık 2012

CD ler geri gönderilmeyecek, ödül ve sergileme alan (satın alınan) fotoğrafların dışında kalan tüm sayısal kayıtlar TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahele ve değişiklik, hataların hafif bir rutuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için çaba gösterilmelidir.

Ödüller • Birinci : 3500 TL + Sertifika • İkinci : 2500 TL + Sertifika • Üçüncü : 1500 TL + Sertifika • Mansiyon : 750 TL + Sertifika (On adet) • Sergileme : 100 TL + Sertifika (Elli adet)

Fotoğrafların Kullanım Hakları Ödül, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan eserler T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde, Internet ortamında fotoğrafçının ismi açık olarak belirterek kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait olacaktır.

Seçici Kurul • Tansu GÜRPINAR, FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Yaban Hayatı Uzmanı • Nusret Nurdan EREN, Fotoğraf Sanatçısı • Doç. Dr. Kamil Öge, Fotoğraf Sanatçısı • Fatih ORBAY, TRT Belgesel Yapımcısı, Yaban Hayatı Uzmanı • Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ, Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi • Prof. Dr. Adnan ATAÇ, FSK Onur Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı • Dr. Kazım ÇAPACI, Yaban Hayatı Gözlemcisi, Fotoğraf Sanatçısı • Bakanlık Koordinatörü: Nejat ERTEKİN T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millli Parklar Genel Müdürlüğü İnternet: www.fsk.org.tr

Sekreteryası Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından gerçekleştirilen yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylıdır. Yarışmada Jüri Değerlendirme süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

• TFSF No: 2012/57 • TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları