20 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması

İGDAŞ En “Havalı” Kareler 2012 Fotoğraf Yarışması

Toplam ödülü, 20.000 TL'yi bulan en “Havalı” Kareler 2012 Fotoğraf yarışmasında konu “İstanBUL” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı amatör veya profesyonel tüm fotoğraf severlerin İstanbul’a dair ortaya çıkmamış karelerini objektiflerine yansıtmaları ve İstanbul’un güzelliklerini ortaya koymalarıdır.

KONU ve AMAÇ En “Havalı” Kareler 2012 Fotoğraf yarışmasının konusu “İstanBUL” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı amatör veya profesyonel tüm fotoğraf severlerin İstanbul"a dair ortaya çıkmamış karelerini objektiflerine yansıtmaları ve İstanbul"un güzelliklerini ortaya koymalarıdır. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul"da keşfedilecek ya da gün yüzüne çıkmamış sayısız güzellikleri paylaşmaktır. Her gün yürüdüğümüz sokakların, bilmediğimiz bin bir halini gözler önüne sermek için bu şehre yeniden kuş bakışı bakmak ve bu şehri yeniden tanımak, İstanbul"u yeniden fotoğraf severlerin gözünden keşfetmektir.

Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma bu sebeple; İGDAŞ tarafından, TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI ve ŞARTLARI

• Fotoğrafların İstanbul ili sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir, aksi durumdaki eserler yarışmaya dâhil edilmez, ödül alsalar bile iptal edilir.

• Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri ve İGDAŞ çalışanları ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

• Katılım ücretsizdir.

• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır.

• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraf yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur. Ancak birden fazla fotoğrafın yan yana getirilerek üretilmiş panoromik fotoğraflar kabul edilir.

• Yarışmaya dahil olmak için şartnameyle birlikte verilen “Katılım Formunun” eksiksiz doldurularak imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir. Katılım formu ile fotoğraf adlandırmaları örtüşmelidir.

BÖLÜM • Yarışma renkli olarak sayısal (dijital) dalda düzenlenecektir, bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ • Eserler, sayısal (dijital) olarak CD ya da DVD" ye kayıt edilmiş şekilde aşağıdaki adrese posta veya kargo ile gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir (“CD ya da DVD” ifadesi bundan böyle “CD” olarak yazılacaktır).

Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.

CD"ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 6 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası, fotoğrafın çekildiği İstanbul semti mutlaka bulunmalıdır. İstenirse fotoğraf ismi katılım formuna yazılabilir. (Örnek: 12345 – 1 - semt ). Fotoğrafla ilgili bu üç unsurdan birinin noksan olması halinde başvuru kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuyla gönderilecek CD"nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

Katılım formu eksiksiz doldurulup imzalanarak CD ile birlikte aynı pakette gönderilmelidir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Fotoğraflar JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma kalitesinde ve kendi orijinal boyutlarında gönderilmelidir. Ancak dereceye giren eserler sergilenmek üzere baskıya gireceğinden, kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya imkan vermesi beklenir.

Bu nedenle tercihimiz kısa kenarın 2300 pikselin altına düşmeyecek şekilde yüksek boyutlarda gönderilmesidir.

CD'ye kaydedilmiş form kabul edilmez.

CD gönderilmesi sırasında posta ya da kargoda oluşabilecek hasarlardan, gecikmelerden veya CD kaydının okunmamasından yarışmayı düzenleyen taraflar sorumlu olmayacaktır. E-posta ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmezler.

YAPITLARIN GERİ GÖNDERİLMESİ Sonuç bildiriminden sonra, CD"ler geri gönderilmeyecek ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

GENEL KURALLAR • İGDAŞ katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişilerin yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

• Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı, TFSF"nin yine aynı gerekçesiyle, bir yıl süreyle kısıtlanır.

• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

• Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının İGDAŞ yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İGDAŞ "a izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YARIŞMA TAKVİMİ Yarışma Başlangıç Tarihi: 20 Mart 2012, Salı Son Katılım Tarihi : 22 Mayıs 2012, Salı Seçici Kurul Toplantısı : 8 Mayıs 2012, Pazartesi Sonuç Bildirimi : 29 Mayıs 2012, Salı Ödül Töreni ve Sergi : 4 Haziran 2011, Pazartesi

SEÇİCİ KURUL Merih Akoğul Fotoğraf Sanatçısı Arman CAMGÖZOĞLU Fotoğrafçı (İFSAK Üyesi) Gültekin ÇİZGEN Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Güler ERTAN Öğretim Üyesi Prof. Sabit KALFAGİL Öğretim Üyesi İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı Gülaçar HIZ İGDAŞ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü

Not: Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.

ÖDÜLLER Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Derece Ödül Türü 1.lik 5.000 TL + Plaket Nakit Para 2.lik 3.000 TL + Plaket Nakit Para 3.lük 2.000 TL + Plaket Nakit para İGDAŞ Özel Ödülü 1.000 TL + Plaket Nakit Para Mansiyon 3 Adet 500 TL + Plaket her bir eser için Nakit Para Sergileme 35 Adet 200 TL her bir eser için Nakit Para

Ödül veya sergileme almayan eserler de İGDAŞ isterse yukarıda belirtildiği gibi 200 TL her eser için ödenmek koşuluyla İGDAŞ arşivine alınabilecek ve ödül alan fotoğrafların kullanım şartları geçerli olacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI ve SERGİ Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra www.igdas.com.tr ve www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri 4 Haziran 2012"de düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Serginin yapılacağı yer sonuçların duyurusuyla aynı zamanda açıklanacaktır.

BAŞVURU ADRESİ Fotoğraflar elden ya da posta ile aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

Teslim Adresi İGDAŞ Fotoğraf Yarışması Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müşavirliği Kazım Karabekir Cad. No: 4 34060 Alibeyköy – İSTANBUL

İletişim Ahmet Refik PARTAL Tel: 0212 499 10 63 Faks: 0212 499 12 79 e-posta: ahmetrefik@igdas.com.tr www.igdas.com.tr

İGDAŞ En “Havalı” Kareler 2012 Fotoğraf Yarışması Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu"nca 2012/26 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları