18 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediye Başkanlığı'ndan toplam ödülü 18.000 TL'yi bulan 2012 Kastamonu Fotoğraf Yarışması

KONU: Kastamonu Doğası ,Kültürel ve Tarihi Dokusu ile Yerel Yaşam

Bu yarışma Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediye Başkanlığının işbirliği ile iki ayrı kategoride yapılacaktır.

A KATEGORİSİ: Yarışma konusu; Her mevsimde ayrı güzellikler sergileyen eşsiz Kastamonu doğasının ve geçmişden günümüze özelliklerini yitirmeden gelebilmiş kültürel değerlerin, mimari değerlerin ve yerel yaşamın fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla belgelenmesi ve ileriki yıllarda yapılacak benzer çalışmalarla Kastamonu’ya ilişkin güzel bir fotoğraf arşivinin oluşumasını sağlamaktır.

B KATEGORİSİ:Yarışma konusu; Kastamonu merkez belediye sınırları içindeki tarihi evler, camiler, çeşmeler, hanlar, anıt mezarlar, türbeler gibi tarihsel doku ve yapılar, Kastamonu şehrini anlatan park, meydan, cadde ve sokaklar ile şehir gündelik yaşamının fotoğraflanmasıdır.

GENEL KATILIM KOŞULLARI Yarışma sayısal ortamdadır.

1. Yarışmamız; Seçici Kurul, Valilik ve Belediye yönetimleri ile onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör/ profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2. Yarışmaya her fotoğrafçı her iki kategoride en fazla 5"er eserle ve aynı rumuzla katılabilir. Birden fazla rumuzla katılanların fotoğraflarının ödül alması halinde ödülü iptal edilir ve katılımcı yarışmadan ihraç edilir.

3. Eserler dia pozitif, siyah beyaz ve renkli olabilir. Gönderilecek fotoğraflar sayısal (dijital) ortama aktarılmış olmalıdır. Fotoğraflara, gerçekte olmayan bir unsur eklenmemeli veya çıkarılmamalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajlanmasıyla oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez, ancak birden fazla fotoğrafın yan yana getirilmesiyle oluşturulan panoramik görüntüler kabul edilecektir. Renk ayarı, keskinlik, kontrast ve ışık ayarlamaları gibi her türlü müdahale serbesttir. Aynı fotoğraf yada bu fotoğrafın kadrajlanmasıyla elde edilen bir görüntüyle her iki kategoriye katılım kabul edilmez.

4. Yarışmaya katılan eserlerin herhangi bir yarışmada ödül almamış ve Kastamonu Valiliği ile Kastamonu Belediyesinin herhangi bir yazılı veya dijital yayınında ve etkinliğinde (kitap,broşür,dergi, internet sitesi,sergi, vb.) yer almamış olması gerekmektedir. Bu şartlara uymadığı halde yarışmaya katılıp ödül alan fotoğrafların tespit edilmesi durumunda katılımcıların ödülleri geri alınacaktır.

5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.

6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

7. Yarışmaya katılacak fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 2500 piksel ebadında, 12 sıkıştırma kalitesinde, JPEG formatında olmalıdır. Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Kart baskı olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

8. Katılımcılar her iki kategoriye de katılabilir. Bu durumda kategori ismi (A-B) belirtilerek ayrı klasörlerde aynı CD/DVD içine kaydedilmelidir. Fotoğraflar CD/DVD ye kaydedilmeden önce eserlere Katılım Formuna yazılan sıraya göre; Kategori - Rumuz- sıra numarası, (Örnek: A-123456-1, B-123456-3 ) şeklinde dosya adları verilecektir. Daha sonra fotoğraflar CD veya DVD’ye kayıt edilerek üzerine silinmeyecek şekilde 6 rakam veya harften oluşan rumuz (Örnek: 123456) ve içindeki kategoriler yazılacaktır (123456 A – B). Katılım Formu eksiksiz doldurulup imzalandıktan sonra bir CD ile birlikte zarfa konacak ve üzerine rumuz (123456) yazılacak, son katılım tarihinde saat 17.00 ye kadar başvuru adresine teslim edilecek veya gönderilecektir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin ve bilgilerin noksan olması, fotoğrafların değerlendirilmeye alınmaması anlamına gelir.

Posta ile gönderilen CD veya DVD ler zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yollanmalıdır. Postada meydana gelen gecikme, kayıp ve hasarlardan düzenleme komitesi sorumlu olmayacaktır.

9. Yarışmaya gönderilen CD veya DVD ler geri iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi nezaretinde imha edilecektir.

10. Her iki kategoride de ödül alan fotoğraflar ile sergileme ve satın alma hakkı elde eden fotoğrafların kullanım hakkı Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi"ne ait olacaktır. Fotoğraf sahibinin izni olmadan (özel veya tüzel) 3. şahıslara devredilemez. Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi bu fotoğrafları yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer (yazılı ve görsel) ve muhteva (kitap, takvim, broşür, gazete, dergi, sergi, tanıtım, tv programı, internet sitesi vb.) sınırı olmadan kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında sanatçıların adlarını belirtilerek kullanabilecektir. Bu konularda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Kullanım hakları Kastamonu Valiliği, Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır. Ayrıca ödül alan eserler ve yarışma sonucu TFSF yayını olan Almanak 2012 kitabında da yer alacaktır.

11. Yarışmaya gönderilen bütün fotoğraflar Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi tarafından yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin adıyla birlikte kullanılabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak Valilik ve Belediye"den ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

12. Ödül alan ve sergilemeye layık görülen yarışmacılar ve fotoğrafları www.kastamonu.gov.tr ve www.kastamonu.bel.tr adreslerinde ilan edilecektir.

13. Ödül alan ve satın alınan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif yada dijital dosyaları, gerekli görülerek istenmesi halinde Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi"ne gönderilecektir.

14. Yarışmaya fotoğraf gönderen bütün katılımcılara Katılım Belgesi ile dereceye giren ve satın alınan fotoğrafların bulunduğu birer CD/DVD gönderilecektir.

15. Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 22 Ekim 2012 Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi : 03 Kasım 2012 Sonuçların Açıklanması : 09 Kasım 2012 Ödül Töreni ve Sergi : 2013 Ocak ayında ( Tarih ve saati katılımcılara ayrıca duyurulacak) SEÇİCİ KURUL Atila KANTAY Vali Yardımcısı Mehmet ÇAĞILCI Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Tansu GÜRPINAR Fotoğraf Sanatçısı Hamit YALÇIN Fotoğraf Sanatçısı Suat Cumali GÜNGÖR KASFOT Başkanı Nuri ÇOBAN Fotoğraf Sanatçısı, Adobe Yayıncılık Uzmanı Arif Bayram TERZİOĞLU Fotoğraf Sanatçısı Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır. A KATEGORİSİ ÖDÜLLER ■ Birincilik Ödülü : 2500 TL ■ İkincilik Ödülü : 2000 TL ■ Üçüncülük Ödülü : 1500 TL ■ Mansiyon (2 Adet) : 500 TL ■ Sergileme (20 Adet) : 100 TL ■ Sergileme dışı satın alma (İsteğe bağlı): 100 TL ( Valilik tarafından belirlenecek)

B KATEGORİSİ ÖDÜLLER ■ Birincilik Ödülü : 2500 TL ■ İkincilik Ödülü : 2000 TL ■ Üçüncülük Ödülü : 1500 TL ■ Mansiyon (2 Adet) : 500 TL ■ Sergileme (20 Adet) : 100 TL ■ Sergileme dışı satın alma (İsteğe bağlı): 100 TL (Belediye tarafından belirlenecek) YARIŞMA SEKRETARYASI ve BAŞVURU ADRESİ: Adnan TOT Kastamonu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aktekke Mah. Barbaros Cad. No:5 37200 Kastamonu Tel: 0366 214 10 48/ 5710 GSM: 0537 715 90 99 E-Posta: adnantot@hotmail.com Yarışmamız TFSF 2012/34 numara ile onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları