11.500 TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Edirne Belediye Başkanlığı'nın toplam 11.500 TL ödüllü 13. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması

KONU VE AMAÇ: Kırkpınar; Ağası, Başpehlivanı, cazgırı, davulcuları, zurnacıları, güreşleri, galibi, mağlubu, bezcisi, yağcısı, peşrevi, altın kemeri, çevirmecisi ve de seyircisiyle pek çok fotografik ögeleri ile hayal edilemeyecek kadar kültür iklimidir. Bu kültürün bütün fotografik ögeleri yarışmanın konusu olabilir.

1-651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri kapsamında, 13. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması yapılması planlanmıştır.

2-Yarışma, Edirne Belediyesi yöneticileri,EFOD yönetim kadrosu ,TFSF Temsilcileri ve yarışma sekreteryası ile jüri üyeleri ve 1. derecede yakınları dışında herkese açık olup, baskı dalında (siyah-beyaz ve renkli) yapılacaktır.

3-Her aday yarışmaya en fazla 5 (Beş) adet eserle katılabilir.

4-Daha önce herhangi bir yarışmada dereceye giren fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

5-Eserlerin boyutları, baskılar paspartusuz ve kenarında boşluk bırakılmadan basılmalıdır. Eserlerin uzun kenarı en fazla 45 cm, kısa kenarı en az 18 cm olmalıdır. Ayrıca yarışmaya yollanacak eserler baskı boyutlarında yüksek çözünürlükte (en az 72 dpi) jpeg formatında bir CD’ye kopyalanarak gönderilecektir. CD kayıtlarının adlandırılmaları katılım formu ile örtüşecek şekilde yapılmalıdır.

6-Baskıların arka sağ alt köşesine, 4 rakamlı bir rumuz yazılacak, birden fazla fotoğrafla katılım halinde, rumuzun yanına sıra numarası belirtilecektir. (Örn.1234–1)

7-Her katılımcı, eksiksiz dolduracağı başvuru formunu ve CD yi ayrı bir zarfa koyarak, zarfın üzerine rumuzu yazıp fotoğraflar ile birlikte gönderecektir. CD’siz katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Fotoğrafların hasar görmeyecek şekilde gönderilmesine büyük özen gösterilmelidir. Aksi bir durumda, Belediye sorumluluk kabul etmeyecektir.

9-Yarışmada ödül alan ve satınalmaya layık görülen fotoğrafların kullanım hakları Edirne Belediyesi ve sanatçıya ait olacaktır. Edirne Belediyesi, gerektiğinde eser sahibinin adını belirterek fotoğrafları tanıtım amaçlı kullanabilir.

10-Eserler belge niteliği taşıyacağından hem katılım formuna hem de eser arkasına mutlaka çekildiği yer ve tarihi (yıl olarak) belirtilmelidir. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.

11-Sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili açıklama, Kırkpınar Haftası Programı belirlendikten sonra katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

12-Yarışma sonrasında, ödül alan ve satın alınan fotoğraflar dışındaki tüm eserler, sergileme sona erdikten sonra aynı şekilde ve ambalajda geri gönderilecektir.

13- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

-Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,

-Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılmak, bu şartların aynen kabulü anlamına gelir.

YARIŞMA TAKVİMİ SON KATILIM TARİHİ 22 HAZİRAN 2012

SEÇİCİ KURULUN TOPLANMASI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 25 HAZİRAN 2012

GERİ GÖNDERME 10 AĞUSTOS 2012

(Sonuçlar, aynı gün yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak ve aynı zamanda Belediyenin www.edirne.bel.tr isimli web sitesinde de yayınlanacaktır.

SEÇİCİ KURUL Nihan AKDERE

EDİRNE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI Mahmut KESKİN

EDİRNE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ B.Nevser Tavgaç ERASLAN

EDİRNE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İlyas GÖÇMEN

FOTOĞRAF SANATÇISI Adnan SOKOL

FOTOĞRAF SANATÇISI Behiç GÜNALAN

FOTOĞRAF SANATÇISI Yusuf DARIYERLİ

FOTOĞRAF SANATÇISI Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir.

ÖDÜLLER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.500 TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.000 TL

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 1.500 TL

BELEDİYE ÖZEL ÖDÜLÜ 2.500 TL

SERGİLEME SATINALMA (30 Adet) 100 TL

TFSF Temsilcisi : Serdar İYİİZ – Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yarışma Sekreteri : Ayhan DAĞLI –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Elektronik Posta : basinmd@edirne.bel.tr Telefon : 0 284 214 80 62

Yeni Yorum Gönder


Köşe Yazarları